"Finn"


geboren/born 27.12.2012

ÖHZB MALI 3507
Hüften/hips -
Ellbogen/elbows -
Rücken/lumbar area -
Augen/eyes
-

Hoden/testicles - ok

Herzerkrankungen/heart diseases -

vollständiges Scherengebiss - scissor bite, all teeth


 

Finn @ Catch me if you can!

Finn @ the Kamerun-Gang

Finn @ Vet (7 Wochen/weeks)

Finn & Fleur @ home